לעיון במסמכי זכאות ומסלולים

רשימת ההגשות הפתוחות:

נוהל השקעות בהפקות תוכן ממוחשב באולפנים הממוקמים בירושלים

מועד אחרון להגשה 22/10/2020