לעיון במסמכי זכאות ומסלולים

רשימת ההגשות הפתוחות:

החממה הבינלאומית בירושלים לפיתוח סדרות עלילתיות מסחריות לגופי שידור מובילים בעולם

מועד אחרון להגשה 28/10/2021